Café De 4 Roser Harstad

Gjesteregistrering

Registreringen vil kun benyttes til smittesporing i tilfelle det blir nødvendig.
Alle registreringer slettes innen 8 uker.